Mijn favorieten

Disclaimer www.prismaat.nl


Algemeen
De website www.prismaat.nl is eigendom van en samengesteld door:
- Prismaat Makelaars O.G. Amsterdam B.V.
- Prismaat Makelaars O.G. Beverwijk B.V.
- Prismaat Makelaars O.G. Zaanstad B.V.


Alvorens gebruik te maken van de site verzoeken wij u om deze gebruiksovereenkomst zorgvuldig te lezen. Door gebruik te maken van de site geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze disclaimer.


Bepalingen
In alle opzichten dient u zich als goed internet-gebruiker/bezoeker te gedragen, hiertoe zijn onderstaande punten niet toegestaan:
 

  • onrechtmatig en / of zonder schriftelijke toestemming gebruik te maken van de in de website opgenomen inhoud
  • afbreukmakende, misleidende of anderszins onrechtmatige c.q. verboden informatie plaatsen c.q. verspreiden
  • het op enige wijze opheffen van de beveiligingen van de site c.q. het onrechtmatig gebruik maken van het afgeschermde CMS-systeem van de website
  • het op enige wijze verhinderen van een goede werking van de website, bijv. het verspreiden van virussen en / of het onredelijk belasten van onze website
  • het op enige wijze handelen in strijd met de rechten van Prismaat Makelaars O.G.

Wijzigingen
Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen op deze disclaimer.